Логопед-дефектолог

Логопед-дефектолог

Система занять, яку ми використовуємо, спрямована на формування і корекцію всіх сторін мови: фонетичної, лексичної, граматичної, прагматичної.

На заняттях з логопедом-дефектологом розвиваються такі пізнавальні процеси як пам’ять, мислення, увага, різні види сприйняття, зорові, слухові, моторні функції і межсенсорні зв’язки, пізнавальна і творча активність дитини, мовні навички.

Ставиться акцент на розширення кругозору дітей, уточнення у них уявлень про предмети та явища, природу, соціальної дійсності. У процесі також обов’язково вирішуються завдання розвитку мови, головним чином, збагачення словника, уточнення значень слів. У структуру занять включаються ігри та вправи, спрямовані на розвиток пізнавальних і творчих процесів.

Фахівці іппотерапевтичного Центру «Спірит» працюють з такими порушеннями:

 • ЗНМ I, II, III рівня (загальне недорозвинення мови);
 • ФФНМ (фонетико-фонематичні недорозвинення мови);
 • ЗМР (затримка мовного розвитку);
 • Дисграфія (порушення письма);
 • Дислексія (порушення читання);
 • Дислалія (порушення звуковимови);
 • Алалія (відсутність мовлення);
 • Дизартрія (порушення мови, пов’язане з ураження ЦНС);
 • Ринолалія (порушення мови в зв’язку з ущелиною неба);
 • Афазія (розпад вже сформованої мови);
 • Заїкання.